Najtańsze gry java

Pasjans PROCuksy

Polecamy gry java Nokia

Jaja

JajaTwoje kury nioski nie znaj? umiaru! Znosz? jedno jajko z drugim! Musisz zadba? aby nie rozbi? ?adnego jajka. Za ka?de z?apane jajko otrzymasz punkt, ka?de st?uczone - utracisz jedno ?ycie.
Pobierz grę Jaja

Mamba

MambaK?saj?cy w??? Jab?ka, wi?nie, banany. Zjedz je wszystkie, szybko! To jest klucz do uko?czenia poziomu w Mambie. Ka?dy owoc powi?ksza rozmiar Twojego cia?a. B?d? ostro?ny i uwa?aj na przeszkody! Przy Twojej du?ej pr?dko?ci s? one bardzo niebezpieczne. Przy kolizji z nimi tracisz jedno ?ycie. Spr?buj swoich si? na 60 poziomach trudno?ci.
Pobierz grę Mamba

Diner Dash 3

Diner Dash 3Podr??uj statkiem, poci?giem, ?odzi? podwodn?, sterowcem, staraj?c si? przy ka?dej okazji ocali? restauracj?! Usadzaj klient?w na miejscach, przyjmuj zam?wienia, zbieraj napiwki i ubieraj Flo w ca?kowicie nowe stroje! Walizki ju? spakowane?
Pobierz grę Diner Dash 3

Polecamy gry java Motorola

Medal of Honor: Airborne

Medal of Honor: AirborneWskocz w sam ?rodek zaciek?ych walk podczas II W?! Wciel si? w rol? Boyda Traversa, ?o?nierza 82. dywizji powietrznodesantowej, kt?rego czeka bohaterska przysz?o??. We? udzia? w s?ynnych bitwach, takich jak D-Day czy bitwa o Ardeny. Zmagaj si? z wrogiem w miastach i na terenach otwartych.
Pobierz grę Medal of Honor: Airborne

3D Alien Shooter

3D Alien ShooterHIT z konsoli przybywa! Nieko?cz?ca si? ciemno??, srogie d?ugie korytarze bazy wojskowej sta?y si? siedzib? Z?a. Tysi?ce krwawych potwor?w wype?ni?o biura, magazyny i laboratoria badawcze. Twoja misja jest prosta: niszczy? potwory za pomoc? wszelkich niezb?dnych ?rodk?w.
Pobierz grę 3D Alien Shooter

3D Alien Shooter

3D Alien ShooterHIT z konsoli przybywa! Nieko?cz?ca si? ciemno??, srogie d?ugie korytarze bazy wojskowej sta?y si? siedzib? Z?a. Tysi?ce krwawych potwor?w wype?ni?o biura, magazyny i laboratoria badawcze. Twoja misja jest prosta: niszczy? potwory za pomoc? wszelkich niezb?dnych ?rodk?w.
Pobierz grę 3D Alien Shooter

Polecamy gry java Panasonic

Head Ski Cup 2005

Head Ski Cup 2005Druga cz??? ?wietnej gry narciarskiej! W edycji Head Ski Cup 2005 mo?esz podj?? wyzwanie na 20 nowych trasach wirtualnych Mistrzostw! Zasady konkurencji s? proste: musisz jak najszybciej dotrze? do mety bez omini?cia bramek. Ka?da omini?ta bramka kosztuje Ci? 1 sekund?, doliczan? do Twojego wyniku. Liczy si? nie tylko Tw?j wynik, ale r?wnie? zwyci?stwo nad 29 wybitnymi, wirtualnymi przeciwnikiami.
Pobierz grę Head Ski Cup 2005

Athlete XXL Throwing

Athlete XXL ThrowingOgie? ju? p?onie! Wszyscy najlepsi zawodnicy z ca?ego ?wiata s? ju? przygotowani do najwi?kszych zawod?w w historii sportu. Poczuj ducha wsp??zawodnictwa i wznie? si? na wy?yny swoich mo?liwo?ci ? mistrz mo?e by? tylko jeden! Rzut dyskiem, oszczepem, m?otem i pchni?cie kul? ? wez udzia? w najs?ynniejszych zawodach lekkoatletycznych.
Pobierz grę Athlete XXL Throwing

Athlete XXL Running

Athlete XXL RunningOgie? ju? p?onie! Wszyscy najlepsi zawodnicy z ca?ego ?wiata s? ju? przygotowani do najwi?kszych zawod?w w historii sportu. Poczuj ducha wsp??zawodnictwa i wznie? si? na wy?yny swoich mo?liwo?ci ? mistrz mo?e by? tylko jeden! 110m przez p?otki, 1000m z przeszkodami, bieg na 100m i 400m ? wez udzia? w najs?ynniejszych zawodach biegaczy.
Pobierz grę Athlete XXL Running

Polecamy gry java Sagem

Polecamy gry java Alcatel

Air Traffic Control 2007

Air Traffic Control 2007Ta gra to typowy, podr?cznikowy wr?cz przyk?ad podr?cznika dla terroryst?w. Zajmowanie samolot?w sta?o si? ju? niemodne, teraz lepiej jest zaj?? centrum portu lotniczego i kierowa? niczego nie?wiadomych pilot?w na r??ne cele w kraju i za granic?, a r?wnie? jeden na drugiego. Walki kogut?w w powietrzu? Czemu nie! Oczywi?cie gra umo?liwia r?wnie? ?grzeczne? prowadzenie lotniska, ale kto by tego chcia?!
Pobierz grę Air Traffic Control 2007

Islands: Missle Invasion

Islands: Missle InvasionNiespodziewanie spada na Ciebie spadek i sprawia, ?e stajesz si? w?a?cicielem wyspy na Pacyfiku. Wreszcie mo?esz spe?ni? marzenia z dzieci?stwa o pot?dze militarnej i podboju ?wiata. Budujesz elektrownie, wyrzutnie rakiet, fabryki broni, wypuszczasz satelity.
Pobierz grę Islands: Missle Invasion

Elven Chronicles

Elven ChroniclesDo?wiadcz epickiej ba?niowej historii przez ponad 20 godzin klasycznego RPG. Wciel si? w rol? rycerza, kt?ry wyrzucony ze swego kr?lestwa musi odkupi? swoje winy. Przy Twoim boku b?dzie Elfia kobieta, kt?ra dzi?ki swym zdolno?ciom magicznym pomo?e Ci pokona? niezliczone rzesze wrog?w. Pokonaj ich pot??nymi czarami, broni? i magicznymi przedmiotami znalezionymi podczas tej d?ugiej wyprawy.
Pobierz grę Elven Chronicles

Polecamy gry java Samsung

Operation Critical

Operation CriticalUnikalna gra akcji, oferuj?ca opcje dost?pne do tej pory tylko na PC! Twoj? misj? jest likwidacja Dr. Jenkinsa i jego eksperyment?w, kt?re prowadzi na jednej z wysp Pacyfiku. Mo?esz wybra? jedn? z dw?ch postaci, kt?r? chcesz uko?czy? misj? a do dyspozycji b?dziesz mia? ca?y arsena? nowoczesnych broni.
Pobierz grę Operation Critical

3D Air Combat

3D Air CombatCzy marzy?e? kiedy? ?eby zosta? pilotem? ngames daje Ci teraz mo?liwo?? poczucia emocji zwi?zanych z pilotowaniem wojskowego my?liwca. Losy wojny w powietrzu s? w Twoich r?kach. Zaczynasz od I Wojny ?wiatowej i dwup?atowca, nast?pnie walczysz w czasie II Wojny ?wiatowej, a ko?czysz gr? lataj?c nowoczesnym my?liwcem.
Pobierz grę 3D Air Combat

3D Air Combat

3D Air CombatCzy marzy?e? kiedy? ?eby zosta? pilotem? ngames daje Ci teraz mo?liwo?? poczucia emocji zwi?zanych z pilotowaniem wojskowego my?liwca. Losy wojny w powietrzu s? w Twoich r?kach. Zaczynasz od I Wojny ?wiatowej i dwup?atowca, nast?pnie walczysz w czasie II Wojny ?wiatowej, a ko?czysz gr? lataj?c nowoczesnym my?liwcem.
Pobierz grę 3D Air Combat