Gry java Dla dzieci

Snoop Dog

Snoop DogSnoop Dog nigdy si? nie w?cieka ? on wyr?wnuje rachunki! Jeden z jego psich s?siad?w porwa? jego ukochan? suczk?, teraz Snoop z?apa? ich ?lad. Pom?? mu namierzy? tego parszywego kundla pod??aj?c za ?zapachem?, jaki ten pozostawi? po sobie! Musisz si? ?pieszy?, gdy? taki ?lad jest bardzo nietrwa?y.
Pobierz grę Snoop Dog

Star Jim

Star JimZ?y Craken ukrad? ?wiat?o z ca?ego wszech?wiata i ma w pogardzie ras? ludzk?. Ty, jako Gwiezdny Jim, mo?esz odby? d?ug? podr?? przez galaktyki i zebra? wszystkie gwiazdy, aby przywr?ci? ?wiatu jego dawne pi?kno. W ka?dej galaktyce a? t?oczno od wszelkiej ma?ci potwor?w, kt?re stan? na drodze Jimmiego i b?d? chcia?y udaremni? jego starania.
Pobierz grę Star Jim

PuzzleLand

PuzzleLandDla m?odych czarownik?w nadszed? ekscytuj?cy czas ko?cowego egzaminu. Podczas podr??y przez pi?kn? i niebezpieczn? krain? PuzzleLand musisz wykaza? si? pe?ni? swoich magicznych umiej?tno?ci. Jedyn? mo?liwo?ci?, aby? zda? ko?cowy egzamin i sta? si? pe?noprawnym czarownikiem jest ucieczka z PuzzleLand.
Pobierz grę PuzzleLand

TomTom Pirate Island

TomTom Pirate IslandPewnego dnia stary ?eglarz opowiedzia? TomTomowi legend? o drogocennym skarbie, ukrytym na samotnej wyspie, le??cej gdzie? na bezkresnym oceanie. TomTom, zafascynowany t? histori?, postanowi? odszuka? skarb. Jednak tu? po przybyciu na wysp? TomTom zorientowa? si?, ?e droga do skarbu jest pe?na niebezpiecze?stw - dost?pu do niego broni? bowiem ?li piraci.
Pobierz grę TomTom Pirate Island

Penguin Menace

Penguin MenaceJak pami?tacie, jaki? czas temu Leo ocali? ptaki przed usma?eniem na grillu i zosta? najlepszym pisklakiem w mie?cie. Spok?j nie trwa? d?ugo - ptasi ?wiatek zn?w jest zagro?ony. Szalony Pingwin zwin?? "Pi?rzy Graal" zapewniaj?cy ptakom moc latania. Dodatkowo, sformowa? pingwini? armi? aby zbudowa? generator lodu i zaw?adn?? ?wiatem.
Pobierz grę Penguin Menace

[1] [2][3][4][5]